zalo_qrcode
ID : hyundaips
so_qrcode
wechat_qrcode
ID : xiandaimeixue/ ID : 1620836922
so_qrcode

Hyundai Aesthetics là nơi tạo ra cái đẹp chuẩn mực với sự kết hợp giữa y học và nghệ thuật. Do đó bằng sự nỗ lực và nghiên cứu không ngừng của đội ngũ chuyên gia bác sĩ, chúng tôi tạo ra vẻ đẹp tự nhiên nhất dựa trên đặc điểm riêng của từng người theo cơ sở y tế khoa học .

Bác sĩ Hwang Ho
Viện trưởng đại diện

Dr. Ho Hwang

Chuyên gia khoa phẫu thuật thẩm mỹ

  • Viện trưởng Seon Sik Yun

    Dr. Seon Sik Yun

    Chuyên gia khoa phẫu thuật thẩm mỹ

  • Viện trưởng Jin Myeong Yoon

    Dr. Jin Myeong Yoon

    Chuyên gia phẫu thuật thẩm mỹ